Magunkról

Az EMESZ zRt. 2007. évben alakult meg. A cég tevékenységének céljául olyan szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezet létrehozását tűztük ki, amely folyamatos támogató tevékenységet képes nyújtani a hazai egészségügyi ellátórendszer szereplőinek.

A tevékenységünk végzése során meghatározó a minőség iránti elkötelezettség. Alapvető célunk, hogy megrendelőink, partnereink igényeit magas szakmai színvonalon, a szerződéses és előírások szerinti határidőre teljesítsük, a mindekkor hatályos jogszabályok, hatósági előírások szerint járva el. A célkitűzések megvalósítása érdekében tevékenységünket tanúsított minőségbiztosítási rendszer alapján végezzük.

A kijelölt cél érdekében olyan szakértő gárdát alakítottunk ki, amely mind elméleti, mind gyakorlati értelembe teljes körűen átfogja az ágazat egészét, illetve rendelkezik azon információs és kapcsolati körrel, amely segítségével képes az egyes szolgáltatók, ágazati szereplők eseti és tartós problémáinak, feladatainak megoldására vonatkozó érdemi projekteket, szükséges perspektivikus koncepciókat kidolgozni és megvalósítani.

Vállalkozásunk azokat a szakembereket gyűjtötte egybe, akik megfelelő képzettség mellett releváns gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek. Szakembereink között egészségügyi, jogi és gazdasági végzettségű munkatársak, informatikusok, egészségfejlesztési és prevenciós szakemberek egyaránt megtalálhatóak. Jelentős részük rendelkezik egészségügyi menedzsment végzettséggel is, illetve többen vonatkozó témájú nemzetközi kurzusokon is részt vettek.

A munkatársak és szakértők között vannak olyanok, akik gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az államigazgatás, döntés-előkészítés, ellátásszervezés, stratégiai tervezés, EU-s fejlesztési pályázatok tervezése, elkészítése és megvalósítása területén, egészségügyi szolgáltató közvetlen működtetésében, kórházi és járóbeteg szakellátó szolgáltatók működésének racionalizálásában.